Claim your
Cashback

That's Workspace
Satisfaction

fellowes product
woman
 • 1.
  Fyll i ansökningsformuläret på nätet.

  Se till att du har följande dokument till hands:

  • Kopia av fakturan

  • Uppgifter om bankkontot

  • Serienummer

 • 2.
  Ladda upp en kopia av ditt inköpsbevis, fakturan, på nätet
 • 3.
  Återbetalningen kommer att sättas in på ditt konto när kravet har verifierats.
 • 4.
  Kontakta oss här
Uppdaterad den 8:42 / 27-aug-2021

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR
fellowes lyreco

 1. Kampanjen är öppen för invånare i Österrike, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Den gäller personer som är 18 år eller äldre med undantag för anställda och deras närmaste familjer i Fellowes, dess agenter, distributörer, återförsäljare eller någon med yrkesmässig anknytning till denna kampanj.
 2. Deltagarna måste ha ett bankkonto i samma land de är bosatta.
 3. Ett deltagande i kampanjen innebär att deltagaren accepterar dessa villkor och kommer att anses ha läst Fellowes sekretesspolicy.
 4. Detta erbjudande från företaget Fellowes, består av återbetalning av en del av köpeskillingen som betalats av deltagarna för en produkt som uppfyller kraven och har förvärvats inom en angiven tid ("Kampanjperioden") på Lyreco Uppgifter om varje erbjudande, inkluderande stödberättigande produkter och återbäring kan hittas genom att besöka www.felloweslyrecopromo.com("Kampanjsidan”). Ansökan ska lämnas in i sin helhet inom 45 dagar efter köpet. Inkomna ansökningar 45 dagar efter köpet kommer att avvisas.
 5. Kampanjen gäller endast följande Fellowes produkter, som köpts på Lyreco, vid inköp från 2021-09-01till 2021 -12-31i Österrike, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Sverige , Danmark, Norge, Finland, Ungern, Slovakien och Tjeckien och i mån av tillgång på Lyreco:

Alla länder:

LX65

LX200

LX210

LX211 - White

LX211 - Black

AutoMax 100M

AutoMax 200M

AutoMax 150C

AutoMax 600M

60Cs

10M

225Mi

LX201 - Black

LX201 - White

LX221 - black

LX221 - White

AutoMax 350C

AutoMax 550C

Alla registreringar måste vara inlämnade senast 2022/02/14.

Endast ett bidrag per person / företag / adress / bankkonto. Varje deltagare kan delta i kampanjen med max 5 dokumentförstörare, under förutsättning att alla 5 dokumentförstörare är noterade på samma fakturadokumentet. I detta fall måste deltagaren lämna in en ansökan för varje dokumentförstörare och på samma dag. Efterföljande krav kommer annars att avvisas. På grund av internationella bankavgifter  och bankregler , avgifter kan tillkomma  efter beslut av den mottagande banken. FELLOWES är inte ansvariga för dessa avgifter, kontakta din lokala bank för mer information.

 1. För att ansöka måste deltagarna gå till webbplatsen www.felloweslyrecopromo.com, fylla i formuläret och lämna relevanta kvitton som överensstämmer med dessa Villkor. Alla uppgifter måste vara korrekta. Erbjudandet kan inte överlåtas.
 2. Främjandet består av ett erbjudande från Fellowes som innebär att en del av köpeskillingen återbetalas på de Fellowesprodukter som ingår i erbjudandet och som har köpts under kampanjperioden. Minimikrav på inköpta produkter är en (1) styck. Beloppen på återbäringen finns i kampanjfolder och på kampanj webbplats.
 3. Betalning sker endast när ansökande har lämnat nödvändiga uppgifter för att registrera Cash Back ansökningen.
 4. Ansökan görs via Internet. Ansökande slutför ansökningsformuläret på nätet och ger nya produktdata samt hans / hennes personuppgifter och bankuppgifter.
 5. När en ifylld ansökan tas emot av Fellowes, kommer ansökande att få en bekräftelse på mottagandet via e-post. Efter godkänd verifiering av deltagarens ansökan kommer betalningen att överföras till deltagarens bankkonto inom 30 dagar. Betalningar kan endast göras till ett inhemskt bankkonto. Betalning sker endast när deltagaren har lämnat alla nödvändiga uppgifter för att bearbeta sin Cash Back bonus ansökan.
 6. Bidraget kan inte beviljas till deltagare som:
 7. a) inte köpt minst 1 st återbäringsberättigad produkt under kampanjens tidsram; och / eller
  b) inte har slutfört ansökan på nätet; och / eller
  c) inte har lämnat en kopia av inköpsbevis; och / eller
  d) inte har inte lämnat in sin ansökan inom föreskriven tid; och / eller
  e) inte har lämnat alla saknade detaljer i tid; och / eller
  f) har inte köpt dokumentförstöraren på Lyreco.
 8. Ansökande som ger en ofullständig ansökan kommer att erbjudas möjlighet att lämna nödvändiga uppgifter eller dokument inom 7 dagar efter begäran från Fellowes. Om ansökande fortfarande inte uppfyller de villkor kommer återbetalningen avslås.
 9. Återbetalningen kommer endast att betalas ut vid godkännande av ansökande och av dessa villkor.
 10. Detta erbjudande kan inte användas tillsammans med andra Fellowes erbjudande som körs under samma period.
 11. För att uppfylla villkoren för återbetalning, måste ansökande ha köpt produkten själv . Genom att acceptera dessa villkor ger deltagaren hans / hennes försäkran om att han / hon är ägare av produkten och att det inte finns några anspråk från tredje part.
 12. Ansökande kan ställa frågor om kampanjen och status omkring hanteringen av ansökan per e-post till Fellowes. Ytterligare information om detta finns i slutet av detta dokument.
 13. Fellowes tar inget ansvar för förlorade, sent, skadade eller feladresserade ansökningar, utom i fall av försumlighet, fel eller avsiktliga handlingar eller underlåtenhet från Fellowes eller dess ombud. Fellowes är inte ansvariga för några tekniska, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller andra fel eller skador av något slag.
 14. På grund av exceptionella omständigheter utanför dess rimliga kontroll och endast om omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller promotorn sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen och dessa villkor i något skede, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekten till deltagarna i syfte att undvika onödig besvikelse.
 15. Vid registrering kommer ansökande lämna sina personuppgifter till Fellowes och det kommer att överföras till ett Fellowes kontor och dess agenter, för att genomföra kampanjen, marknadsföring och kvalitetskontrollsanalys. Fellowes och dess ombud ansvarar för säker lagring, bearbetning och överföring av deltagarens personuppgifter och genom att registrera de deltagande samtycker till dessa villkor. Genom att kryssa i relevant ruta på registreringsformuläret online, samtycker deltagarna också till promotorn, andra Fellowes enheter och / eller deras agenter som bearbetar uppgifterna i syfte att råda deltagare i andra kampanjer och nya produkter och tjänster, samt för framtida marknad och kvalitetskontrollsanalys. Deltagarna har rätt att konsultera och begära rättelse av sin information som innehas av promotorn. Begäran om detta ska göras till promotorn vid e-postadress nedan.
 16. Fellowes förbehåller sig rätten att under hela kampanjperioden kommunicera ytterligare information om kampanjprodukter och kampanjdetaljer. Detta strider inte mot deltagarnas rättigheter som anges i nämnd klausul.
 17. De relevanta bestämmelserna kan ses på den aktuella hemsidan och kan erhållas kostnadsfritt på e-post adress som anges nedan i dessa villkor för deltagande.
 18. Fellowes kommer inte att dela deltagarnas personuppgifter vidare till någon annan organisation utan deras tillstånd med undantag för Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland som är ombud av Fellowes i syfte att hantera den här kampanjen.
 19. Kontakt e-postadress för den här kampanjen är fellowes@promotion-update.com, PR webbplats är www.felloweslyrecopromo.com. Denna URL-adress är endast avsedd för inlämnande av online-registrering till denna kampanj.
 20. Original kassakvitto (s) måste bibehållas tills sändningen har kontrollerats för giltighet och betalat för. Fellowes förbehåller sig rätten att begära original kvitton för alla produkter som köps och registrerats i syfte att kontrollera att produkterna har lagligen har förvärvats.
 21. Kvitton kommer inte att returneras.
 22. I förekommande fall bör deltagarna söka tillstånd från sin arbetsgivare före ansökan av denna kampanj. Alla skatteskulder till följd av kampanjen ägs av deltagarna.
 23. Alla frågor om den juridiska tolkningen av reglerna kommer att baseras på engelsk lag och domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet.
 24. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera någon deltagare som missbrukar, undergräver eller manipulerar med driften av kampanjen, eller agerar på något sätt som anses av arrangören strier mot villkoren .
 25. Om någon betalning sker med Fellowes felaktigt, eller inte beror på ett fel (avsiktligt eller på annat sätt) av en deltagare, kommer Fellowes utöva sin lagliga rätt att      återkräva utbetalningen och, där oärlighet är inblandad, att rapportera detta till de relevanta myndigheter.
 26. Fellowes skickar villkoren för denna kampanj till alla som begär det utan kostnad.
 27. Arrangören: Fellowes Ltd, Unit 2 Ontario Drive , New Rossington Doncaster, DN11 0BF, U.K.