25% off the New Way of Working

 • 1.
  Fyll i ansökningsformuläret på nätet.

  Se till att du har följande dokument till hands:

  • Kopia av fakturan

  • Uppgifter om bankkontot

  • Serienummer

 • 2.
  Ladda upp en kopia av ditt inköpsbevis, fakturan, på nätet
 • 3.
  Återbetalningen kommer att sättas in på ditt konto när kravet har verifierats.
 • 4.
  Kontakta oss här

.

Fyll i samtliga obligatoriska fält som är markerade med "*".
Personuppgifter
*
*
*
*
*
*
*
Sverige
*
*
*
Detta är en ekonomisk säkerhetsåtgärd för framgångsrika betalningar.
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
Kontouppgifter
*
*?
*?
*
Ange fullständiga namn på mottagaren av kontot såsom angivet på pass/ID-kort (utan initialer och titel)
Produktinformation
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Exempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Exempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Exempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Exempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Exempel: 64.50
*
*
?
Var hörde du talas om pengar tillbaka-erbjudandet? (välj ett svar)
Skulle du rekommendera oss till en vän? 0 betyder att det är högst osannolikt och 10 att det är mycket troligt att du skulle rekommendera oss. (Välj ett svar)
Uppdaterad den 1:10 / 29-jan-2021

VILLKOR

 1. Kampanjen gäller för personer bosatta i Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungern, Tjeckien, Danmark, Sverige, Norge och Finland som är 18 år eller äldre, exklusive anställda och deras närmast anhöriga som arbetar för Fellowes, dess ombud, dess distributörer, återförsäljare, samt alla som har yrkesmässig koppling till denna kampanj.
 2. Alla deltagare måste ha ett bankkonto i det land de är bosatta i.
 3. Genom att ta del av kampanjen accepterar deltagaren dessa villkor och kommer att anses ha läst Fellowes sekretesspolicy.
 4. Detta erbjudande från bolaget Fellowes, består i att återbetala en del av inköpspriset som betalats av deltagarna för en valbar produkt som inhandlats under en viss period ("Kampanjperioden"). Information om vart och ett av erbjudandena, inklusive produkter som omfattas och återbetalningsbelopp, kan erhållas genom att besöka https://felloweslyrecopromo.com/ ("Webbplats för kampanjen"). Ansökningar måste skickas in i sin helhet inom 45 dagar från inköpet. Ansökningar som tas emot senare än 45 dagar efter inköp kommer att avslås.
 5. Kampanjen gäller endast för följande Fellowes-produkter, för inköp som gjorts hos Lyreco från 2021-02-01 till 2021-04-30 för Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungern, Tjeckien, Danmark, Sverige, Norge och Finland. Kampanjen förutsätter tillgänglighet hos Fellowes och Lyreco:
  3.334.674 - 9191301 MESH BACK SUPPORT BLK
  4.979.109 -  8035001 MICROBAN ADJUST FOOTREST
  9.130.464 - 8026501 PLUSHTOUCH BACKSUPPORT
  3.823.309 - 80418011 ULTIMATE BACK SUPPORT BLK
  4.201.307 - 9183101 HEALTH-V WRISTREST
  5.939.074 - 9297401 PLUSH TOUCH MOUSE PAD
  5.939.108 - 9297501 PLUSH TOUCH WRISTREST
  12.948.062 - 5010501 HYLYFT LAPTOP SUPPORT
  12.190.074 - 9731401 CLARITY L/TOP SUPPORT 
  6.543.186 - 8041601 SINGLE MONITR ARM
  3.044.579 - 8032001 OFFICE SUITES LAPTOP RISER
  9.130.258 - 82100 EASYGLIDE WRITING/DOC SLOPE
  10.060.447 - 8043301 SINGLE MONITOR ARM
  10.060.458 - 8042501 DUAL MONITOR ARM
  12.190.119 – 9683201 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM - WHITE
  12.190.176 – 9683001 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – SILVER
  12.190.143 - 9683101 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – BLACK
  13.009.598 - 8056201 - Platinum monitor arm single white
  13.009.587 - 8056301 - Platinum monitor arm double white
  13.144.072 - 8056401 - Platinum monitor arm single silver
  13.144.083 - 8056501 - Platinum monitor arm double silver
  11.061.094 - 8081501 LOTUS RT SIT-STAND SINGLE BLACK
  12.075.577 - HANA FOOT SUPPORT - BLACK
  12.180.888 - HANA FOOT SUPPORT - WHITE
  12.189.981 -HANA KEYBOARD WRIST SUPP WHITE
  12.189.968- HANA MOUSE PAD WRIST SUPP WHITE
  12.189.957-HANA MOUSE PAD WRIST SUPP BLACK
  12.189.979-HANA KEYBOARD WRIST SUPP BLACK
  12.190.017 -  HANA LAPTOP SUPPORT - BLACK
  12.190.028 - HANA LAPTOP SUPPORT - WHITE
  12.189.992 - HANA MONITOR SUPPORT - BLACK
  12.190.006 - HANA MONITOR SUPPORT - WHITE
  12.190.085 - CLARITY DOCUMENT SUPPORT
  12.164.198 - CLARITY MONITOR RISER
  12.190.052 - CLARITY ADJUSTABL MONITOR RISER
  12.190.063 - CLARITY AD MONITRISER W/DOC SUP
  12.164.154 - EPPA DUAL MONITOR ARM - SILVER
  12.190.154 -  EPPA DUAL MONITOR ARM - BLACK
  12.190.121 -  EPPA DUAL MONITOR ARM - WHITE
  12.190.165 -  EPPA DUAL MONITOR ARM KIT BLACK
  12.190.187 -  EPPA DUAL MONITORARM KIT SILVER
  12.190.132 -  EPPA DUAL MONITOR ARM KIT WHITE

  Alla registreringar ska vara inskickade senast 2021-06-15

  Endast ett deltagande per person/bolag/adress/bankkonto.Var och en av deltagarna kan göra anspråk på högst 23,000 SEK under kampanjperioden.

 6. För att ansöka måste deltagarna besöka webbplatsen https://felloweslyrecopromo.com/, fylla i formuläret i sin helhet, och skicka in relevanta kvitton och serienummer i enlighet med dessa regler och villkor. Alla uppgifter måste vara korrekta. Erbjudandet kan inte överlåtas.
 7. Kampanjen består av ett erbjudande från Fellowes att betala tillbaka 25 % av inköpspriset som betalats av deltagaren för vissa Fellowes-produkter som köpts in under kampanjperioden. Minimikrav för inköpta produkter är (1) stycken på Lyreco. Återbetalningsbelopp publiceras i kampanjbroschyren och på kampanjens webbplats.
 8. Betalning kommer endast ske när deltagaren har avlämnat den dokumentation som krävs för att behandla återbetalningsansökan.
 9. Ansökan görs via Internet. Deltagaren fyller i ansökningsformuläret online och tillhandahåller nya produktuppgifter såväl som hans/hennes personuppgifter och bankuppgifter.
 10. När en ifylld ansökan tagits emot av Fellowes får deltagaren en bekräftelse via e-post. Efter att deltagarens ansökan har kontrollerats och godkänts kommer utbetalning att göras till deltagarens bankkonto inom 30 dagar. Utbetalningar kan endast göras till inrikes bankkonto. Betalning kommer endast ske när deltagaren har tillhandahållit de uppgifter som krävs för att behandla återbetalningsansökan.
 11. Återbetalningen kan inte beviljas till deltagare som:
  1. inte har köpt minst 1 valbar produkt under tidsperioden för kampanjen; och/eller
  2. inte har fyllt i ansökningsformuläret online; och/eller
  3. inte har tillhandahållit en kopia på inköpsbevis; och/eller
  4. inte har skickat in hans/hennes ansökan inom angiven tid; och/eller
  5. inte har tillhandahållit alla uppgifter som saknas i tid; och/eller
  6. har köpt dokumentförstöraren från en tredjepartsleverantör som säljer via eBay, Marketplaces.
 12. Deltagare som skickar in en ofullständig ansökan kommer att erbjudas möjligheten att tillhandahålla de uppgifter eller den dokumentation som krävs inom 7 dagar från att Fellowes efterfrågar dessa. Om deltagaren fortfarande inte lyckas uppfylla villkoren kommer återbetalningen att nekas.
 13. Återbetalningen kommer endast att utbetalas då deltagaren har uppfyllt dessa villkor.
 14. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra Fellows-erbjudanden som löper under samma period.
 15. För att uppfylla villkoren för en återbetalning måste deltagaren ha köpt produkten själv. Genom att acceptera dessa villkor försäkrar deltagaren att han/hon är ägare till produkten och att det inte finns några anspråk från tredje part.
 16. Deltagaren kan ställa frågor om kampanjen och statusen för hanteringen av ansökningen via e-post till Fellowes. Mer information om detta ges i slutet av detta dokument.
 17. Fellowes tar inget ansvar för förlorade, sena, skadade eller missriktade ansökningar, förutom i händelse av slarv, fel eller avsiktliga ageranden eller försummelser från Fellowes eller dess ombuds sida. Fellowes är inte ansvarig eller kan bestraffas för någon typ av fel och skada på teknik, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller annat.
 18. Till följd av exceptionella omständigheter utanför rimlig kontroll och endast då omständigheter gör detta oundvikligt förbehåller sig Kampanjens ansvarige rätten att avbryta eller ändra på kampanjen eller dessa villkor i vilken fas som helst, men kommer alltid att sträva mot att minimera följderna för deltagarna för att undvika onödigt missnöje.
 19. Deltagaren har tillhandahållit sina personuppgifter till Fellowes vid registreringen, vilka kommer att överföras till ett Fellowes-kontor, samt till dess ombud, for att genomföra denna kampanj och för marknadsföring och kvalitetskontroll. Fellowes och dess ombud är ansvariga för att på ett säkert sätt lagra, behandla och överföra deltagarens personuppgifter och godkänner dessa regler och villkor genom att registrera deltagaren. Genom att kryssa i motsvarande ruta på registreringsformuläret online ger också deltagaren sitt samtycke till att kampanjens ansvarige, andra Fellowes-enheter och/eller deras ombud behandlar deras uppgifter i syfte att informera deltagarna om andra kampanjer och nya produkter och tjänster, samt för framtida analys av marknad och kvalitetskontroll. Deltagarna har rätt att be om och begära korrigering av deras information som innehas av kampanjens ansvarige. Begäran om detta ska göras till kampanjens ansvarige via e-postadressen nedan.
 20. Fellowes förbehåller sig rätten att då och då under kampanjperioden ge ytterligare information om kampanjens produkter och information om kampanjen. Detta strider inte mot deltagarnas rättigheter som angavs i föregående paragraf.
 21. De relevanta bestämmelserna kan läsas på kampanjens webbplats och erhållas utan kostnad via e-postadressen som anges nedan i dessa villkor för deltagande.
 22. Fellowes kommer inte föra vidare deltagarens personuppgifter till någon annan organisation utan dess godkännande förutom till Benamic (tidigare Interpay Sales Promotion), IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland som är det ombud som utsetts av Fellowes i syfte att hantera denna kampanj.
 23. E-postadressen för kontakt angående denna kampanj är fellowes@promotion-update.com, kampanjens webbplats är https://felloweslyrecopromo.com/. Denna URL är endast avsedd för att skicka in onlineregistrering till denna kampanj
 24. Originalkvitto(n) MÅSTE bevaras till dess varusändningens giltighet har kontrollerats och den har betalats för. Fellowes förbehåller sig rätten att begära originalkvitton för inköp för alla produkter som köpts in och registrerats, för att kontrollera att produkterna har införskaffats på laglig väg.
 25. Kvitton kommer inte att skickas tillbaka.
 26. Då det är tillämpligt bör deltagarna ansöka om tillstånd från deras arbetsgivare innan de deltar i denna kampanj. Allt skattemässigt ansvar till följd av deltagande är deltagarens eget.
 27. Alla frågor som rör den juridiska tolkningen av reglerna baseras på engelsk lagstiftning och domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet.
 28. Kampanjens ansvarige förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som anses missbruka, underminera eller manipulera utförandet av Kampanjen, eller som agerar på ett sätt som av Kampanjens ansvarige anses stå i strid mot villkoren.
 29. Fellowes förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen när som helst, utan förvarning.
 30. När en utbetalning har gjorts av Fellowes av misstag, oavsett om det orsakats av ett misstag (avsiktligt eller oavsiktligt) av en deltagare, kommer Fellowes att använda sin lagliga rättighet att avkräva återbetalning och, där ohederlighet är involverat, rapportera ärendet till de berörda myndigheterna.
 31. Fellowes skickar villkoren för denna kampanj till vem som helst som efterfrågar dem utan kostnad.
 32. Kampanjens ansvarige: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, Storbritannien
* Jag bekräftar att jag läst och accepterar Villkoren för den här kampanjen. Jag accepterer allmänna avtalsvillkor och personuppgiftspolicy.
Jag skulle vilja få information via e-post om Fellowes framtida produkter, kampanjer, erbjudanden och evenemang.

Om du vill avanmäla dig från att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, vänligen kontakta oss på fellowes-unsubscribe@promotion-support.com