25% off the New Way of Working

 • 1.
  Fyll ut kravskjemaet på nett.

  Pass på at du har følgende dokumenter tilgjengelig:

  • Kopi av kjøpsbekreftelse

  • Bankkontoopplysninger

  • Serienummer

 • 2.
  Last opp en kopi av kjøpsbekreftelsen på nett
 • 3.
  Beløpet betales ut til din konto når kravet er bekreftet.
 • 4.
  Ta kontakt her

.

Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "*".
Personalia
*
*
*
*
*
*
*
Norge
*
*
*
Bankdetaljer
*
*?
*?
*
Angi fulle navn på kontomottaker som på pass/identifikasjonskort (uten initialer og tittel)
Produktinformasjon
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Eksempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Eksempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Eksempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Eksempel: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Eksempel: 64.50
*
*
?
Hvor hørte du om denne tilbakebetalingen? (velg ett alternativ)
Ville du anbefalt oss til venner? Velg 0 dersom det er svært usannsynlig og 10 dersom er svært sannsynlig at du vil anbefale oss. (velg ett alternativ)
Oppdatert den 1:10 PM / 29-Jan-2021

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Dette tilbudet er tilgjengelig for innbyggere i Tyskland, Østerrike, Sveits, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Storbritannia, Irland, Spania, Portugal, Italia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Danmark, Sverige, Norge og Finland som er 18 år eller eldre, med unntak av Fellowes-ansatte og deres familier, representanter, distributører, selgere og de som er tilknyttet dette tilbudet.
 2. Søkere må ha bankkonto i det landet de bor i.
 3. Ved å søke aksepterer du disse vilkårene og betingelsene, samt bekrefter at du har lest Fellowes personvernerklæring.
 4. Dette tilbudet fra Fellowes omfatter refusjon av en del av kjøpesummen søkere har betalt for et kvalifisert produkt under en gitt periode («Tilbudsperioden»). Informasjon om hvert tilbud, inkludert hvilke produkter kampanjen omfatter og tilbakebetalings-beløp, finner du på https://felloweslyrecopromo.com/  («Handlingssiden»). Søknadene må sendes innen 45 dager etter kjøpet. Søknader som mottas etter 45 dager etter kjøpet vil bli avvist.
 5. Dette tilbudet kan kun benyttes ved kjøp av følgende Fellowes-produkter hos Lyreco i perioden 01.02.2021 til 30.04.2021 i Tyskland, Østerrike, Sveits, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Storbritannia, Irland, Spania, Portugal, Italia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Tilbudet avhenger av beholdningen hos Fellowes og Lyreco:
  3.334.674 - 9191301 MESH BACK SUPPORT BLK
  4.979.109 -  8035001 MICROBAN ADJUST FOOTREST
  9.130.464 - 8026501 PLUSHTOUCH BACKSUPPORT
  3.823.309 - 80418011 ULTIMATE BACK SUPPORT BLK
  4.201.307 - 9183101 HEALTH-V WRISTREST
  5.939.074 - 9297401 PLUSH TOUCH MOUSE PAD
  5.939.108 - 9297501 PLUSH TOUCH WRISTREST
  12.948.062 - 5010501 HYLYFT LAPTOP SUPPORT
  12.190.074 - 9731401 CLARITY L/TOP SUPPORT 
  6.543.186 - 8041601 SINGLE MONITR ARM
  3.044.579 - 8032001 OFFICE SUITES LAPTOP RISER
  9.130.258 - 82100 EASYGLIDE WRITING/DOC SLOPE
  10.060.447 - 8043301 SINGLE MONITOR ARM
  10.060.458 - 8042501 DUAL MONITOR ARM
  12.190.119 – 9683201 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM - WHITE
  12.190.176 – 9683001 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – SILVER
  12.190.143 - 9683101 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – BLACK
  13.009.598 - 8056201 - Platinum monitor arm single white
  13.009.587 - 8056301 - Platinum monitor arm double white
  13.144.072 - 8056401 - Platinum monitor arm single silver
  13.144.083 - 8056501 - Platinum monitor arm double silver
  11.061.094 - 8081501 LOTUS RT SIT-STAND SINGLE BLACK
  12.075.577 - HANA FOOT SUPPORT - BLACK
  12.180.888 - HANA FOOT SUPPORT - WHITE
  12.189.981 -HANA KEYBOARD WRIST SUPP WHITE
  12.189.968- HANA MOUSE PAD WRIST SUPP WHITE
  12.189.957-HANA MOUSE PAD WRIST SUPP BLACK
  12.189.979-HANA KEYBOARD WRIST SUPP BLACK
  12.190.017 -  HANA LAPTOP SUPPORT - BLACK
  12.190.028 - HANA LAPTOP SUPPORT - WHITE
  12.189.992 - HANA MONITOR SUPPORT - BLACK
  12.190.006 - HANA MONITOR SUPPORT - WHITE
  12.190.085 - CLARITY DOCUMENT SUPPORT
  12.164.198 - CLARITY MONITOR RISER
  12.190.052 - CLARITY ADJUSTABL MONITOR RISER
  12.190.063 - CLARITY AD MONITRISER W/DOC SUP
  12.164.154 - EPPA DUAL MONITOR ARM - SILVER
  12.190.154 -  EPPA DUAL MONITOR ARM - BLACK
  12.190.121 -  EPPA DUAL MONITOR ARM - WHITE
  12.190.165 -  EPPA DUAL MONITOR ARM KIT BLACK
  12.190.187 -  EPPA DUAL MONITORARM KIT SILVER
  12.190.132 -  EPPA DUAL MONITOR ARM KIT WHITE

  Alle registreringer må være oss i hende innen 15.06.2021.

  Kun én registrering per person/selskap/adresse/bankkonto. Hver deltaker kan kreve et maksimalt beløp på 23,000 NOK under kampanjeperioden.

 6. For å søke: besøk nettstedet https://felloweslyrecopromo.com/, fyll ut skjemaet, legg ved relevante kvitteringer og serienummer som beskrevet i vilkårene. All informasjon må være korrekt. Tilbudet er ikke-overførbart.
 7. Denne kampanjen består av et tilbud fra Fellowes om å refundere 25 % av kjøpsummen søkerne har betalt for utvalgte Fellowes-produkter under kampanjeperioden. Minimumskravet er kjøp av én (1) enhet hos Lyreco. Refusjonsbeløpet publiseres i kampanjebrosjyren og på kampanjens nettside.
 8. Refusjonen utbetales når søkeren har sendt inn de nødvendige papirene for å kunne behandle tilbakebetalings-søknaden.
 9. Søknaden leveres på Internett. Søkeren fyller ut søknadsskjemaet på nettet sammen med informasjon om produktet samt personlig bankinformasjon.
 10. Når Fellowes mottar en fullstendig søknad, vil deltakeren motta en bekreftelse på e-post. Etter at søknaden er verifisert, vil refusjonen utbetales til søkerens bankkonto innen 30 dager. Utbetalinger kan kun gjøres til en innenlandsk bankkonto. Refusjonen utbetales når deltakeren har sendt inn de nødvendige papirene for å kunne behandle tilbakebetalings-søknaden.
 11. Refusjonen kan ikke utbetales til søkere som:
  1. ikke har kjøpt minimum et utvalgt produkt innen kampanjens tidsperiode; og/eller
  2. ikke har fylt ut søknadsskjemaet på nettet; og/eller
  3. ikke har sendt inn kvittering for kjøpet; og/eller
  4. ikke har sendt inn hans/hennes søknad innenfor tidsrammen; og/eller
  5. ikke har sendt inn manglende informasjon innen tidsfristen; og/eller
  6. har kjøpt makuleringsmaskinen fra en tredjepart via eBay eller andre markedsplasser.
 12. Søkere med mangelfull søknad vil få muligheten til å ettersende informasjon og dokumenter innen syv dager på forespørsel fra Fellowes. Om deltakeren fortsatt ikke oppfyller vilkårene, vil refusjonssøknaden bli avvist.
 13. Refusjonen vil kun utbetales når søkeren overholder disse vilkårene og betingelsene.
 14. Dette tilbudet kan ikke benyttes sammen med andre kampanjer fra Fellowes i samme periode.
 15. For å oppfylle vilkårene for en refusjon, må søkeren ha kjøpt produktet selv. Ved å akseptere disse vilkårene, bekrefter søkeren at han/hun er eieren av produktet og at det ikke foreligger krav fra en tredjepart.
 16. Søkeren kan stille spørsmål om kampanjen og om behandlingen av søknaden på e-post til Fellowes. Mer informasjon blir gitt på slutten av dette dokumentet.
 17. Fellowes tar ikke ansvar for savnede, forsinkede, ødelagte eller feilsendte søknader, med unntak av tilfeller der Fellowes, eller representanter for Fellowes, har opptrådt uaktsomt, begått feil eller utelatt søknaden. Fellowes er ikke ansvarlig for tekniske feil, feil på maskinutstyr, programvare, server eller nettsted, heller ikke andre feil eller skader.
 18. Promotøren forbeholder seg retten til å kansellere eller endre kampanjen og vilkårene om det skulle oppstå omstendigheter som ligger utenfor promotørens kontroll og kun hvis disse omstendighetene gjør det uunngåelig. Promotøren vil imidlertid gjøre sitt beste for å minimere konsekvensene for søkerne for å unngå unødvendige skuffelser.
 19. Søkeren vil under registreringen gi Fellowes tilgang til personopplysninger. Disse opplysningene oversendes til et Fellowes-kontor, og til samarbeidspartnere, for å kunne gjennomføre kampanjen og for markeds- og kontrollanalyser. Fellowes og deres samarbeidspartnere er ansvarlige for sikker lagring, behandling og overføring av søkernes personopplysninger og for å registrere søkerens samtykke til disse vilkårene og betingelsene. Ved å krysse av den relevante boksen på søknadsskjemaet samtykker søkeren til at promotøren, andre Fellowes-foretak og/eller deres samarbeidspartnere, kan benytte personopplysningene for å informere om nye kampanjer, nye produkter og tjenester og for fremtidige markeds- og kontrollanalyser. Søkeren har rett til å få innsyn samt å få informasjonen som ligger hos promotøren rettet, om nødvendig. Slike forespørsler sendes til promotørens e-postadresse oppgitt nedenfor.
 20. Fellowes forbeholder seg retten til å gi ytterligere informasjon om kampanjen og kampanjeproduktene i løpet av kampanjeperioden. Dette bryter ikke med søkerens rettigheter som beskrevet i ovennevte klausul.
 21. De relevante vilkårene kan leses på kampanjens nettside. Søkeren kan også få dem tilsendt kostnadsfritt ved å sende en forespørsel til e-postadressen som er oppgitt nederst i dette dokumentet.
 22. Fellowes vil ikke dele søkerens personopplysninger med noen annen organisasjon uten samtykke, med unntak av Benamic (tidligere Interpay Sales Promotion), IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, som er Fellowes samarbeidspartner i denne kampanjen.
 23. E-postadressen for denne kampanjen er fellowes@promotion-update.com. Kampanjens nettsted er https://felloweslyrecopromo.com/. URL-adressen benyttes for innleveringer av søknader til denne kampanjen
 24. Originale kvitteringer MÅ beholdes frem til forsendelsen er sjekket og betalt. Fellowes forbeholder seg retten til å be om originale kvitteringer for samtlige produkter, for å kunne sjekke at produktene er kjøpt på lovlig vis.
 25. Kvitteringer returneres ikke.
 26. Om relevant, bør søkere innhente tillatelse fra arbeidsgiver før de deltar i kampanjen. Søkere står selv ansvarlige for eventuelle skattekostnader.
 27. Spørsmål som angår lovtolkning av reglene vil baseres på engelsk lov. Domstolene i England og Wales har udelt jurisdiksjon.
 28. Promotøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere søkere som misbruker, undergraver eller tukler med funksjonene i kampanjen, eller som i noen annen forstand bryter med kampanjens vilkår og betingelser.
 29. Fellowes forbeholder seg retten til å avlyse kampanjen når som helst, uten forvarsel.
 30. Ved feilaktig utbetaling fra Fellowes, forårsaket ved en feil (forsettelig eller ei) av en søker, vil Fellowes utøve sine lovlige rettigheter til å kreve tilbakebetaling. I tilfeller der uærlighet har forekommet, vil saken anmeldes til de relevante myndighetene.
 31. Ved forespørsel vil Fellowes sende vilkår og betingelser kostnadsfritt.
 32. Promotør: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, U.K
* Jeg bekrefter at jeg har lest betingelsene og vilkårene for denne kampanjen. Jeg aksepterer vilkår og betingelser samt behandling av personopplysninger.
Jeg ønsker å motta epost om alle nye Fellowes produkter, kampanjer, tilbud og events.

Hvis du ønsker å melde deg fra mottak av markedsføringsmateriale fra oss, vennligst kontakt oss på fellowes-unsubscribe@promotion-support.com