Claim uw
cashback

That's Workspace
Satisfaction

fellowes product
woman
 • 1.
  Vul het online formulier in voor uw claim.

  Houd volgende documenten bij de hand:

  • Kopie van uw aankoopfactuur

  • Gegevens bankrekening

  • Serienummer

 • 2.
  Upload een kopie of foto van uw aankoopfactuur
 • 3.
  Het geld zal overgemaakt worden zodra uw claim gecontroleerd en goedgekeurd is.
 • 4.
  Hulp nodig? Neem contact op
Bijgewerkt op 6:47 / 03-sep-2021

VOORWAARDE

 

 1. De actie staat open voor inwoners van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers en hun naaste familieleden van Fellowes, zijn agenten, zijn distributeurs, dergelijke wederverkopers of iedereen die beroepsmatig verbonden is met deze actie.
 2. Deelnemers moeten een bankrekening hebben in hetzelfde land als waar zij verblijven.
 3. Door deel te nemen aan de actie accepteert de deelnemer deze voorwaarden en wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Fellowes.
 4. Deze aanbieding van het bedrijf Fellowes, bestaat uit het terugbetalen van een deel van de aankoopprijs betaald door de deelnemers voor een in aanmerking komend product aangeschaft binnen een bepaalde periode ("Promotieperiode"). Details van elke aanbieding, inclusief deelnemende producten en Cash Back bedragen zijn te vinden op www.fellowes-promotion.com ("Promotionele Actie Site"). Aanvragen moeten volledig ingediend worden binnen 45 dagen na aankoop. Aanvragen die later dan 45 dagen na aankoop worden ontvangen, worden afgewezen.
 5. De promotie is enkel geldig op de volgende Fellowes producten, op aankopen gedaan bij Lyreco van 01.09.2021 tot 31.12.2021 voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, UK, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. De promotie is afhankelijk van beschikbaarheid bij Fellowes en Lyreco.

ALLE LANDEN :

LX65

LX200

LX210

LX211 - White

LX211 - Black

AutoMax 100M

AutoMax 200M

AutoMax 150C

AutoMax 600M

60Cs

10M

225Mi

LX201 - Black

LX201 - White

LX221 - Black

LX221 - White

AutoMax 350C

AutoMax 550C

Alle inschrijvingen moeten voor 14.02.2022 worden ingediend.

Slechts één inzending per persoon/bedrijf/adres/bankrekening. Elke deelnemer kan tijdens de actieperiode met maximaal 5 papierversnipperaars aan deze actie deelnemen.

 1. Om een aanvraag in te dienen, moeten de deelnemers naar de website https://felloweslyrecopromo.com/ gaan, het formulier volledig invullen en de relevante ontvangstbewijzen en het serienummer indienen met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. Alle gegevens moeten juist zijn. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 2. De promotie bestaat uit een aanbod van Fellowes om een deel van de aankoopprijs terug te betalen die de deelnemer heeft betaald voor bepaalde Fellowes-producten die tijdens de promotieperiode bij Lyreco zijn gekocht. De minimumvereiste van aangekochte producten is één (1) eenheid. Terugbetalingsbedragen worden gepubliceerd in de promotionele folder en op de promotionele website.
 3. De betaling zal pas plaatsvinden wanneer de deelnemer het nodige papierwerk heeft geleverd om zijn Cash Back aanvraag te verwerken.
 4. De aanvraag vindt plaats via internet. De deelnemer vult online het aanvraagformulier in en verstrekt de nieuwe productgegevens alsmede zijn/haar persoonlijke gegevens en bankgegevens.
 5. Zodra een ingevulde aanvraag door Fellowes is ontvangen, ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail. Na succesvolle verificatie van de aanvraag van de deelnemer zal de betaling binnen 30 dagen op de bankrekening van de deelnemer worden overgemaakt. Betalingen kunnen alleen worden gedaan naar een binnenlandse bankrekening. De betaling zal pas plaatsvinden wanneer de deelnemer alle nodige gegevens heeft verstrekt om zijn Cash Back bonusaanvraag te verwerken.
 6. De terugbetaling kan niet worden toegekend aan de deelnemer die:
 7. a) niet ten minste 1 in aanmerking komend product gedurende de promotieperiode heeft gekocht; en/of
 8. b) het sollicitatieformulier niet online heeft ingevuld; en/of
 9. c) geen kopie van het aankoopbewijs heeft overgelegd; en/of
 10. d) zijn/haar sollicitatie niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend; en/of
 11. e) niet tijdig alle ontbrekende gegevens heeft verstrekt; en/of
 12. f) heeft de papierversnipperaar gekocht van een derde leverancier, die via eBay, Marktplaats, verkoopt.
 13. Deelnemers die een onvolledige aanvraag indienen, krijgen de gelegenheid om binnen 7 dagen na verzoek van Fellowes de vereiste gegevens of documenten te verstrekken. Indien de deelnemer dan nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet, zal de terugbetaling worden geweigerd.
 14. De terugbetaling zal pas plaatsvinden nadat de deelnemer aan deze voorwaarden heeft voldaan.
 15. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere Fellowes aanbiedingen die in dezelfde periode lopen.
 16. Om aan de voorwaarden voor terugbetaling te voldoen, moet de deelnemer het product zelf hebben gekocht. Door deze voorwaarden te aanvaarden, verzekert de deelnemer dat hij/zij de eigenaar is van het product en dat er geen aanspraken van derden zijn.
 17. De deelnemer kan eventuele vragen over de campagne en de stand van de behandeling van de aanvraag per e-mail aan Fellowes richten. Nadere informatie hierover is te vinden aan het einde van dit document.
 18. Fellowes aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, te late, beschadigde of verkeerd geadresseerde aanvragen, behalve in geval van nalatigheid, schuld of opzettelijk handelen of nalaten van Fellowes of zijn agenten. Fellowes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische, hardware, software, server, website of andere storingen of schade van welke aard dan ook.
 19. De Organisator behoudt zich het recht voor om vanwege uitzonderlijke omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en alleen wanneer de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, de actie of deze voorwaarden op elk moment te annuleren of te wijzigen, maar zal er altijd naar streven het effect op de deelnemers zo klein mogelijk te houden om onnodige teleurstelling te voorkomen.
 20. Bij registratie zal de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Fellowes hebben verstrekt en deze zullen worden doorgegeven aan een kantoor van Fellowes, en aan zijn agenten, om deze promotie uit te voeren en voor marketing en kwaliteitscontrole analyse. Fellowes en haar agenten zijn verantwoordelijk voor het veilig opslaan, verwerken en overdragen van de persoonlijke gegevens van de deelnemer, en door zich te registreren stemt de deelnemer in met deze voorwaarden. Door het betreffende vakje op het online registratieformulier aan te vinken, stemmen deelnemers er ook mee in dat de promotor, andere Fellowes entiteiten en/of hun agenten hun gegevens verwerken met als doel deelnemers te informeren over andere promoties, en nieuwe producten en diensten, en voor toekomstige markt- en kwaliteitscontroleanalyse. Deelnemers hebben het recht om hun informatie waarover de promotor beschikt, in te zien en te laten corrigeren. Verzoeken hiertoe dienen aan de promotor te worden gericht op het onderstaande e-mailadres.
 21. Fellowes behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de promotie af en toe nadere informatie over de promotionele producten en promotionele details te communiceren. Dit is niet in strijd met de rechten van de deelnemers zoals uiteengezet in de voornoemde clausule.
 22. De desbetreffende bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de promotie en zijn kosteloos verkrijgbaar op het e-mailadres dat in deze deelnemingsvoorwaarden is vermeld.
 23. Fellowes zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet doorgeven aan een andere organisatie zonder hun toestemming, behalve aan Benamic (voormalig Interpay Sales Promotion), IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland die de agent is die door Fellowes is aangesteld voor de doeleinden van het afhandelen van deze promotie.
 24. Het contact e-mailadres voor deze campagne is fellowes@promotion-update.com , de promotionele website is https://felloweslyrecopromo.com/ . Dit URL-adres is alleen bedoeld voor de online inschrijving voor deze promotie
 25. Originele kassabon(nen) MOETEN worden bewaard totdat de zending op geldigheid is gecontroleerd en betaald. Fellowes behoudt zich het recht voor om originele kassabonnen te vragen voor alle gekochte en geregistreerde producten, om te controleren of de producten rechtmatig verkregen zijn.
 26. De ontvangstbewijzen worden niet teruggestuurd.
 27. Indien van toepassing, moeten deelnemers toestemming vragen aan hun werkgever voordat zij aan deze actie deelnemen. Eventuele belastingverplichtingen als gevolg van deelname zijn voor rekening van de deelnemers.
 28. Elke vraag betreffende de juridische interpretatie van de regels zal gebaseerd zijn op Engels recht en de rechtbanken van Engeland en Wales zullen exclusieve bevoegdheid hebben.
 29. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deelnemers te diskwalificeren die misbruik maken van de werking van de Actie, deze ondermijnen of ermee knoeien, of die op enige wijze handelen die de Organisator in strijd acht met de voorwaarden en bepalingen.
 30. Fellowes behoudt zich het recht voor om de promotie te allen tijde te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
 31. Wanneer een betaling door Fellowes bij vergissing is gedaan, al dan niet veroorzaakt door de schuld (opzettelijk of anderszins) van een deelnemer, zal Fellowes gebruik maken van haar wettelijke recht om terugbetaling te eisen en, wanneer er sprake is van oneerlijkheid, de zaak te melden bij de relevante autoriteiten.
 32. Fellowes zal de voorwaarden van deze promotie gratis toesturen aan iedereen die daarom vraagt.
 33. Promotor: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, U.K.