Frissítve ekkor 9:53 / 28-aug-2019

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  FELLOWES LYRECO 2019

1. A kereskedelmi akció Ausztria, Belgium, Franciaország, az Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Hollandia, Svájc, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország, Magyarország, Szlovákia és Csehország 18 éven felüli lakosai részére áll rendelkezésre, kivéve a Fellowes, valamint annak ügynökeinek és forgalmazóinak, továbbá bármilyen viszonteladójának és a jelen kereskedelmi akcióban szakmailag érintett más feleknek alkalmazottait és azok közvetlen hozzátartozóit.

2. A résztvevőknek a lakhelyük szerinti országban bankszámlával kell rendelkezniük.

3. A promócióra való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és (kijelenti) úgy tekintendő, hogy elolvasta a Fellowes adatvédelmi szabályzatát.

4. A Fellowes jelen ajánlata abból áll, hogy a társaság visszatéríti egy, a résztvevő által, a meghatározott időszakban vásárolt (továbbiakban a „Promóció Időtartama”), az ajánlatban résztvevő termék vételárának egy részét. Az egyes ajánlatok részletei, ideértve a résztvevő termékeket és a pénzvisszafizetés összegeit, a www.felloweslyrecopromo.com  (továbbiakban a „Promóció Weboldala”) oldalon megtalálhatóak. A részvételi jelentkezéseket a vásárlástól számított 45 naponbelül hiánytalanul kell benyújtani. A vásárlástól számított 45 napon túli jelentkezéseket Fellowes nem fogadja el.

5.  A promóció kizárólag a következő, a 2019.09.01.és 2019.12.31.közötti Ausztria, Belgium, Franciaország, az Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Hollandia, Svájc, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország, Magyarország, Szlovákia és Csehország területén; és a Lyreconál fennálló készlet erejéig érvényes:

Minden ország:

Powershred 60Cs (except Germany)
AutoMax 100M (except Germany)
Powershred 73Ci (except Germany)
Powershred 99Ci
AutoMax 200C (except Germany)
Powershred 225Ci (except Germany)
Microshred 225Mi (except Germany)
Powershred 425Ci (except Germany)


Spain and Portugal

AutoMax 350C
Powershred 8Cd
Powershred 8Mc
Powershred 11C
Powershred 21Cs
Powershred 325Ci
Powershred 79Ci

Germany
Powershred 79Ci

Valamennyi regisztrációt 2020.02.14-ig kell benyújtani.

Személyenként/cégenként/címenként/bankszámlánként kizárólag egy jelentkezés lehetséges. Minden jelentkező maximum 5 iratmegsemmisítővel vehet részt a promócióban, feltéve, hogy mind az 5 iratmegsemmisítő ugyanazon a számlán szerepel. Ebben az esetben a résztvevőnek minden egyes iratmegsemmisítőre vonatkozóan, ugyanazon a napon, külön igényt kell benyújtania. A későbbi időpontban benyújtott igényeket a Fellowes nem fogadja el.

6. A jelentkezéshez a résztvevőknek fel kell keresniük a www.felloweslyrecopromo.com  weboldalt, hiánytalanul ki kell tölteniük a jelentkezési űrlapot és a jelen Általános szerződési feltételnek megfelelő számlákkal együtt kell elküldeniük. Minden részletnek pontosnak kell lennie. Az ajánlat nem átruházható.

7. A Fellowes ajánlata abból áll, hogy a társaság visszatéríti egy, a résztvevő által, a Promóció Időtartama alatt vásárolt, bizonyos Fellowes termékek vételárának egy részét. A minimális vásárlási követelmény egy (1) egység. A visszatérítési összegeket a promóciós szórólapokon és a Promóció Weboldalán teszik közzé.

8. A kifizetésre kizárólag akkor kerül sor, amikor résztvevő rendelkezésre bocsátotta a pénz visszatérítési kérelem feldolgozásához szükséges dokumentumokat.

9. A kérelmezés az Interneten keresztül történik. A résztvevő kitölti az online kérelmezési űrlapot, megadva az új termék adatait, valamint a saját személyes és banki adatait.

10. Amint a kitöltött kérelmet a Fellowes megkapja, a résztvevő e-mail-en keresztül erről visszaigazolást kap. Miután a résztvevő jelentkezésének sikeres visszaigazolása megtörtént, az összeg 30 napon belül átutalásra kerül résztvevő bankszámlájára. A kifizetés kizárólag belföldi bankszámlára történhet. A kifizetésre csak akkor kerül sor, amikor a résztvevő valamennyi szükséges adatot megadott pénz-visszafizetési kérelmének feldolgozásához.

11. Nem adható visszatérítés annak a résztvevőnek, aki:

a) nem vásárolt legalább egy, a promócióban résztvevő terméket a Promóció Időtartama alatt; és / vagy
b) nem töltötte ki az on-line jelentkezési űrlapot; és / vagy
c) nem bocsátotta rendelkezésre a vásárlás bizonyítékát; és/vagy
d) nem nyújtotta be jelentkezését a megjelölt időn belül; és/vagy
e) nem bocsátotta időben rendelkezésre az összes hiányzó adatot; és/vagy
f) az iratmegsemmisítőt nem a Lyreconál vásárolta

12. Azon résztvevők, akik hiányos jelentkezést adnak be, lehetőséget kapnak arra, hogy a szükséges adatokat Fellowes kérésétől számítva 7 napon belül a Fellowes rendelkezésre bocsássák. Amennyiben a résztvevő ezek után sem tud a részvételi feltételeknek megfelelni, a visszatérítésre vonatkozó igénye elutasításra kerül.

13. A visszatérítés kizárólag akkor kerül kifizetésre, ha a résztvevő a fenti részvételi feltételeknek megfelel.

14. Jelen ajánlat nem használható fel az ugyanabban az időben futó, egyéb Fellowes ajánlatokkal együtt.

15. A visszatérítés feltételeinek való megfeleléshez, a résztvevőnek a terméket saját magának kell megvásárolnia. Ezen feltételek elfogadásával a résztvevő szavatolja, hogy ő a termék tulajdonosa és kizárja a harmadik fél igényfellépését.

16. A résztvevő e-amilen keresztül bármilyen kérdést intézhet a Fellowes-hoz a kampánnyal és jelentkezésének státuszával kapcsolatosan. Az ezzel kapcsolatos további információk a jelen dokumentum végén találhatóak.

17. A Fellowes nem vállal felelősséget az elveszett, megkésve beérkezett, megsérült vagy máshová beérkező jelentkezésekért, kivéve, ha az ilyen eset a Fellowes vagy képviselői hanyagságából, hibájából vagy szándékos tevékenységéből vagy mulasztásából adódik. A Fellowes nem felelős vagy kötelezhető felelősségre semmilyen műszaki, hardver, szoftver, szerver, weboldal vagy bármiféle egyéb leállásért vagy meghibásodásért.

18. Kivételes körülmények esetén, melyek előre nem láthatóak, a Promóteren kívül álló okokból adódnak és kizárólag akkor, ha ezen körülmények elkerülhetetlenek, a Promóter fenntartja a jogot, hogy a promóciót bármely szakaszában törölje vagy a jelen Általános szerződési feltételeket törölje illetve módosítsa, de minden esetben törekedve arra, hogy az indokolatlan csalódottság elkerülése érdekében, ezen körülmények résztvevőkre gyakorolt hatását minimalizálja.

19. Regisztráláskor a résztvevő személyes adatait a Fellowes rendelkezésére bocsátja és azok a jelen promóció kivitelezése, valamint marketing és minőségellenőrzési elemzésre továbbításra kerülnek a Fellowes irodájába és Fellowes képviselőihez. A Fellowes és képviselői felelősek a résztvevő személyes adatainak biztonságos tárolásáért, feldolgozásáért és továbbításáért, a résztvevők pedig regisztrációjukkal elfogadják ezen feltételeket. Az online regisztrációs űrlap megfelelő mezőjének kipipálásával a résztvevők beleegyezésüket adják ahhoz is, hogy a Promóter, egyéb Fellowes partner és / vagy azok képviselői adataikat egyéb promóciók és új termékek vagy szolgáltatások, valamint jövőbeni piac és minőségellenőrzési elemzés céljából feldolgozzák. A résztvevőknek joga a Promóter által tárolt információkat ellenőrizni és azok helyreigazítását kérni. Az erre irányuló kérést az alábbi e-mail címre kell Promóternek megküldeni.

20. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy a promóció időtartama alatt alkalmanként további információkat közöljön a promóciós termékekről és a promóció részleteiről. Ez nem sérti a résztvevők előző pontban rögzített jogait.

21. A vonatkozó rendelkezések a Promóció Weboldalán megtekinthetőek, valamint a jelen Általános szerződési feltételek végén közölt e-mail címen díjmentesen igényelhetőek.

22. Fellowes a jelentkező személyes adatait a jelentkezők hozzájárulása nélkül semmilyen egyéb szervezetnek nem adja át, kivétel az Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, aki a Fellowes által, a jelen promóció kezelésére felkért, megbízott.

23. A jelen kampány kapcsolattartó e-mail címe a fellowes@promotion-update.com, a promóció weboldala pedig a www.felloweslyrecopromo.com . Ez az URL cím kizárólag a jelen promócióra való regisztráció online benyújtását szolgálja.

24. Az eredeti számlá(ka)t az elküldés után meg KELL őrizni, amíg azok érvényességét nem ellenőrizték és a kifizetés nem történt meg. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy annak érdekében, hogy a termékek szabályos beszerzését ellenőrizni tudja, a vásárlás eredeti számláit bármelyik megvásárolt és regisztrált termékre bekérje.

25. A számlákat a Fellowes nem juttatja vissza.

26. Ahol ez alkalmazandó, a résztvevőknek munkaadójuktól engedélyt kell kérniük, mielőtt részt vesznek a jelen promócióban. A részvétel eredményeként keletkező adózási kötelezettség a résztvevőket terheli.

27. A szabályok jogi értelmezését illető kérdésekben az angol jog az irányadó és Anglia és Wales bíróságai kizárólagos illetőséggel bírnak.

28. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja bármelyik résztvevőt, akiről úgy találja, hogy sérti, aláássa, vagy helytelen irányban befolyásolja a Promóció működését, vagy oly módon viselkedik, melyet a Promóter a részvételi feltételek megsértésének ítél.

29. Amennyiben a  Fellowes bármilyen kifizetést tévesen eszközöl, akár a résztvevő (szándékos vagy más) hibájából, a Fellowes gyakorolja azon jogát, hogy visszafizetést követeljen, és amennyiben csalás történt jelentse azt az illetékes hatóságoknak.

30. A Fellowes a jelen részvételi feltételeket kérés esetén bárkinek díjmentesen megküldi.

31. A promóció támogatója: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 OFB, U.K.