Päivitetty 9:53 / 28-elo-2019

EHDOT FELLOWES LYRECO

1. Myynninedistämiskampanja on avoinna henkilöille, jotka asuvat seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Luxemborg, Alankomaat, Sveitsi, Espanja, Portugali, Italia, Saksa, Puola, Suomi, Unkari, Slovakia ja Tsekin tasavalta. Heidän on oltava iältään 18 vuotta tai sitä vanhempia. Kampanjaan eivät voi osallistua Fellowsin työntekijät eivätkä heidän perheidensä jäsenet, Fellowesin edustajat tai sen jakelijat eivätkä tähän kampanjaan liittyvät vähittäismyyjät tai muut ammattinsa kautta siihen liittyvät osapuolet.

2. Osanottajilla on oltava pankkitili maassa, jossa he asuvat.

3. Osallistumalla kampanjaan osanottaja hyväksyy nämä ehdot, ja hänen ymmärretään lukeneen Fellowesin tietosuojakäytänne.

4. Fellowes-yhtiön tämä tarjous käsittää osanottajien maksaman ostohinnan osan hyvityksen koskien kampanjassa mukana olevaa tuotetta, joka on ostettu tietyn ajanjakson ("Promotion Period") sisällä Lyrecosta. Yksityiskohtaisia tietoja kustakin tarjouksesta, mukaan lukien mukana olevat tuotteet ja käteishyvitysmäärät, löytyy vierailemalla verkkosivustolla www.felloweslyrecopromo.com("Promotional Action Site"). Hakemukset on toimitettava 45 päivän sisällä ostosta. Hakemukset, jotka vastaanotetaan myöhemmin kuin 45 päivää ostosta, hylätään.

5. Kampanjassa on mukana vain seuraavat Lyrecossa ostetut Fellowesin tuotteet koskien ostoja, jotka on tehty ajanjaksolla 01.09.201931.12.2019 koskien seuraavia maita: Itävalta, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Sveitsi, Espanja, Portugali, Italia, Saksa, Puola, Suomi, Unkari, Slovakia ja Tsekin tasavalta. Koskee vain seuraavia Lyrecossa saatavilla olevia tuotteita:

Kaikki maat:

Powershred 60Cs (except Germany)
AutoMax 100M (except Germany)
Powershred 73Ci (except Germany)
Powershred 99Ci
AutoMax 200C (except Germany)
Powershred 225Ci (except Germany)
Microshred 225Mi (except Germany)
Powershred 425Ci (except Germany)


Spain and Portugal

AutoMax 350C
Powershred 8Cd
Powershred 8Mc
Powershred 11C
Powershred 21Cs
Powershred 325Ci
Powershred 79Ci

Germany
Powershred 79Ci

Kaikki rekisteröinnit on toimitettava 14.02.2020 mennessä

Vain yksi merkintä per henkilö/yhtiö/osoite/pankkitili. Kukin osallistuja voi littyä tähän kampanjaan maksimimääränä viisi silppuria edellyttäen, että kaikki viisi silppuria on listattu samaan laskuasiakirjaan. Tällöin kunkin osallistujan on toimitettava hakemus erikseen kutakin silppuria varten ja samana päivänä. Muussa tapauksessa myöhemmät hakemukset hylätään.

6. Hakemuksen suorittamiseksi osanottajien täytyy mennä verkkosivustolle www.felloweslyrecopromo.com, täyttää lomake kokonaisuudessaan ja lähettää kyseiset kuitit näiden ehtojen mukaisesti. Kaikkien tietojen täytyy olla tarkkoja. Tarjous ei ole siirrettävissä. Kansainvälisten tilisiirtojen ja pankkisäädösten vuoksi vastaanottava pankki saattaa veloittaa tilisiirrosta. FELLOWES ei korvaa näitä veloituksia. Pyydä lisätietoja omalta pankiltasi.

7. Kampanja käsittää Fellowes-yhtiön tarjouksen osanottajien maksaman ostohinnan osan hyvitykseen tietyissä Fellowes-tuotteissa, jotka on ostettu kampanja-aikana Lyrecosta. Ostettujen tuotteiden minimivaatimus on yksi (1) yksikkö. Hyvitysmäärät julkaistaan myynninedistämiskampanjan esitteessä ja kampanjan verkkosivustossa.

8. Maksu suoritetaan vain, kun osallistuja on toimittanut tarvittavat paperit käteishyvityksensä käsittelemiseksi.

9. Hakemus tehdään internetissä. Osallistuja täyttää hakemuksen netissä antamalla uutta tuotetta koskevat tiedot sekä henkilökohtaiset tietonsa ja pankkitietonsa.

10. Kun Fellowes on vastaanottanut täysin kattavan hakemuksen osallistujalle lähetetään vahvistus hakemuksen vastaanotosta sähköpostitse. Kun osanottajan hakemus on vahvistettu asianmukaisesti ,maksu siirretään osanottajan pankkitillle 30 päivän sisällä. Maksut voidaan suorittaa vain kotimaiselle pankkitilille. Maksu suoritetaan vain, kun osallistuja on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot käteishyvitysbonuksen hakemuksensa ksittelemiseksi.

11. Hyvitystä ei voida myöntää osanottajalle, joka:
a) ei ole ostanut minimiääränä yhtäkään kampanjassa mukana olevaa tuotetta kampanjan ajanjakson aikana ja/tai
b) ei ole täyttänyt hakemuslomaketta verkossa ja/tai
c) ei ole toimttanut kopiota ostotositteesta ja/tai
d) ei ole toimttanut hakemustaan ilmoitetun ajan sisällä ja/tai
e) ei ole toimttanut kaikkia puuttuvia tietoja ajallaan ja/tai
f) ei ole ostanut silppuria Lyrecosta.

12. Puutteellisen hakemuksen toimittaneille osanottajille tarjotaan mahdollisuus toimittaa tarvittavat tiedot tai asiakirjat seitsemän päivän sisällä Fellowesin pyynnöstä. Jos osanottaja ei edelleenkään toimi ehtojen mukaisesti, hyvitystä ei hyväksytä.

12. Hyvitys maksetaan vain kun osanottaja on täyttänyt nämä ehdot.

13. Tätä tarjousta ei voida käyttää muiden Fellowesin samanaikaisten tarjousten yhteydessä.

14. Hyvitystä koskevien ehtojen täyttämiseksi osanottajan on itse oltava hankitun tuotteen ostaja. Nämä ehdoit hyväksymällä osanottaja vakuuttaa, että hän on tuotteen omistaja eikä ole olemassa minkäänlaisia kolmannen osapuolen vaateita.

15. Osanottaja voi esittää kampanjaa ja hakemuksen käsittelystatusta koskevia kysymyksiä lähettämällä sähköpostia Fellowes-yhtiölle. Lisätietoja tästä annetaan tämän asiakirjan lopussa.

16. Fellowes ei hyväksy minkäänlaista velvollisuutta koskien hävinneitä, myöhästyneitä, vahingoittuneita tai harhaan joutuneita hakemuksia paitsi kun syynä on Fellows-yhtiön tai sen edustajien aiheuttama leväperäisyys, virhe tai tahallinen toiminta tai laiminlyönti. Fellowes ei ole vastuussa minkäänlaisista teknisistä, laitteistoa, ohjelmia, serveriä, tai verkkosivustoa koskevista tai muista vioista tai vaurioista.

17. Kampanjan järjestäjä johtuen poikkeuksellisista olosuhteista, jotka eivät ole kohtuullisesti katsoen järjestäjän hallittavissa ja vain kun tätä ei pystytä välttämään, pidättää itselleen oikeuden kampanjan tai näiden ehtojen peruuttamiseen missä vaiheessa tahansa, mutta pyrkii aina minimoimaan vaikutusta osanottajiin aiheettäman pettymyksen välttämiseksi.

18. Rekistöityessään osanottaja on toimittanut henkilökohtaiset tietonsa Fellowesille, ja ne siirretään Fellowesin toimistoon ja sen edustajille tämän kampanjan suorittamiseksi ja markkinoinnin ja laadun valvonnan analyysia varten. Fellowes ja sen edustajat ovat vastuussa osanottajan henkilökohtaisten tietojen tallentamisesta, käsittelystä ja siirrosta ja rekisteröimällä osanottajan hyväksyvät nämä ehdot. Rastittamalla kyseisen ruudun verkon rekisteröintilomakkeessa osanottajat myös antavat luvan järjestäjälle, muille Fellowesin organisaatioille ja/tai heidän edustajilleen tietojensa käsittelyyn tarkoituksena osanottajien neuvominen koskien muita kampanjoita ja uusia tuotteita ja palveluja sekä tulevaisuuden markkinoiden ja laadun valvomista varten. Osanottajilla on oikeus konsultoida ja pyytää kampanjan järjestäjän hallussa olevien tietojensa oikaisemista. Tätä koskevat pyynnöt on tehtävä järjestäjälle alla esitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

19, Ajoittain kampanjan keston aikana Fellowes pidättää oikeuden viestittää lisätietoja kampanjaan liittyvistä tuotteista ja kampanjaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja. Tämä ei riko osanottajien oikeuksia edellä mainitun ehdon asettamiseksi.

20, Kyseisiä ehtoja voidaan katsoa kampanan verkkosivustolla, ja ne ovat saatavana maksutta alla annetusta sähköpostiosoitteesta näissä osallistumisehdoissa.

21, Fellowes ei anna osanottajan henkilökohtaisia tietoja muille organisaatioille ilman hänen lupaansa poikkeuksena Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, joka on Fellowesin nimittämä edustaja tarkoituksena käsitellä tätä kampanjaa.

22, Sähköpostiosoite tätä kampanjaa varten on fellowes@promotion-update.com; kampanjan verkkosivusto on www.felloweslyrecopromo.com. Tämä URL-osoite on tarkoitettu vain verkkorekisteröinnin lähettämistä varten tätä myynninedistämiskampanjaa varten.

23, Alkuperäiset kassakuitit TÄYTYY sälyttää, kunnes lähettämisen pätevyys on vahvistettu ja maksu on suoritettu. Fellowes pidättää oikeuden pyytää alkuperäisiä ostokuitteja kaikkia ostettuja ja rekisteröityjä tuotteita varten tarkoituksena tarkistaa, että tuotteet on hankittu laillisesti.

24, Kuitteja ei palauteta.

25, Kun asianmukaista, osanottajien on haettava lupa työnantajaltaan ennen osallistumista tähän kampanjaan. Kaikki verovelvoitteet tuloksena osallistumisesta ovat osanottajien omalla vastuulla.

26, Kaikki kysymykset koskien sääntöjen laillista tulkintaa pohjautuvat Englannin lakiin, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on eksklusiivinen lainkäyttövalta.

27, Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintansa mukaisesti julistaa pätemättömäksi osanottaja, jonka todetaan käyttävän hyväksi, vähättelevän tai peukaloivan kampanjan toimintaa tai toimineen tavalla, jonka kampanjan järjestäjä katsoo rikkovan ehtoja.

28, Kun maksu Fellowesin toimesta tapahtuu virheellisesti riippumatta siitä onko virheen aiheuttanut osanottaja (tahallisesti tai muuten), Fellowes käyttää laillista oikeuttaan vaatia maksu takaisin ja, jos on kysymys epärehellisyydestä, ilmoittaa asiasta asianmukaisille viranomaisille.

29, Fellowes lähettää tämän kampanjan ehdot maksutta kaikille niitä pyytäville.

30, Myynninedistämiskampanjan järjestäjä: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, U.K.