Vrácení peněz ve výši 25 % v případě iniciativy New Way of Working

 • 1.
  Vyplňte formulář žádosti on-line.

  Připravte si tyto dokumenty:

  • Kopii faktury

  • Údaje k bankovnímu účtu

  • Sériové číslo

 • 2.
  Kopii faktury, jako dokladu o koupi, nahrajte on-line
 • 3.
  Vracená částka vám bude po ověření nároku zaslána na účet.
 • 4.
  Potřebujete poradit? Kontaktujte nás zde

.

Ujistěte se, že jsou vyplněna pole označená *
Osobní údaje
*
*
*
*
*
*
*
Česká republika
*
*
*
Údaje pro bankovní převod
*
*?
*?
*
Zadejte celé jméno příjemce účtu podle pasu/průkazu totožnosti (bez iniciál a titulu)
Detaily produktu
*
*
DD/MM/RRRR
*
Příklad: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Příklad: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Příklad: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Příklad: 64.50
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Příklad: 64.50
*
*
?
Odkud jste se o této akci dozvěděli? (Prosíme, zvolte jednu odpověď)
Doporučili byste tento výrobek přátelům nebo známým? 0 – rozhodně ne, 10 – rozhodně ano (Prosím, zvolte jednu odpověď)
Aktualizováno dne 1:10 / 29-led-2021

Pravidla akce Fellowes Cashback

 1. Této propagační akce se mohou zúčastnit obyvatelé Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Francie, Spojeného království, Irska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Maďarska, České republiky, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finska, kterým je minimálně 18 let; akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Fellowes a jejich nejbližší rodinní příslušníci, zástupci společnosti Fellowes, její distributoři, další prodejci a osoby, které jsou profesně spojeny s touto akcí.
 2. Účastníci musí mít bankovní účet ve stejné zemi, ve které žijí.
 3. Účastí na akci účastník přijímá tyto podmínky a má se za to, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Fellowes.
 4. Tato nabídka společnosti Fellowes zahrnuje vrácení části kupní ceny způsobilých výrobků zakoupených účastníky ve stanoveném období („doba trvání propagační akce“). Podrobnosti o jednotlivých nabídkách, včetně výrobků, které jsou součástí akce, a výše částky vrácení peněz lze nalézt na internetových stránkách  https://felloweslyrecopromo.com/ („internetové stránky propagační akce“). Úplné žádosti musí být předloženy do 45 dnů od data zakoupení výrobku. Žádosti přijaté po uplynutí 45 dní od data zakoupení výrobku budou zamítnuty.
 5. Akce platí pouze pro následující výrobky společnosti Fellowes v případě nákupů provedených u společnosti Lyreco od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 na území Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Francie, Spojeného království, Irska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Maďarska, České republiky, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finska. Propagační akce je podmíněna dostupností výrobků u společností Fellowes a Lyreco:
  3.334.674 - 9191301 MESH BACK SUPPORT BLK 
  4.979.109 -  8035001 MICROBAN ADJUST FOOTREST
  9.130.464 - 8026501 PLUSHTOUCH BACKSUPPORT 
  3.823.309 - 80418011 ULTIMATE BACK SUPPORT BLK 
  4.201.307 - 9183101 HEALTH-V WRISTREST 
  5.939.074 - 9297401 PLUSH TOUCH MOUSE PAD 
  5.939.108 - 9297501 PLUSH TOUCH WRISTREST 
  12.948.062 - 5010501 HYLYFT LAPTOP SUPPORT 
  12.190.074 - 9731401 CLARITY L/TOP SUPPORT  
  6.543.186 - 8041601 SINGLE MONITR ARM 
  3.044.579 - 8032001 OFFICE SUITES LAPTOP RISER 
  9.130.258 - 82100 EASYGLIDE WRITING/DOC SLOPE 
  10.060.447 - 8043301 SINGLE MONITOR ARM 
  10.060.458 - 8042501 DUAL MONITOR ARM 
  12.190.119 – 9683201 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM - WHITE
  12.190.176 – 9683001 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – SILVER
  12.190.143 - 9683101 FELLOWES EPPA SINGLE MONITOR ARM – BLACK
  13.009.598 - 8056201 - Platinum monitor arm single white
  13.009.587 - 8056301 - Platinum monitor arm double white
  13.144.072 - 8056401 - Platinum monitor arm single silver
  13.144.083 - 8056501 - Platinum monitor arm double silver
  11.061.094 - 8081501 LOTUS RT SIT-STAND SINGLE BLACK
  1.903.883 -  48121 STANDARD FOOTREST BLK
  2.182.659 -  91177 GEL CRYSTAL FLEX REST BLU
  2.182.672 -  CRYSTAL GEL K/BOARD REST BLUE
  2.182.683 -  CRYSTAL GEL MOUSE PAD BLUE
  4.984.756 -  93740 ADJUST WRIST SUPPORT GRA
  4.984.767 -  93742 ADJUS K/BOARD SUPPORT GRA
  3.778.006 -  91694 MONITOR RISER GRAPHITE
  3.778.096 -  91695 MONITOR RISERPLUS GRAPHIT
  4.984.734 -  80246 LAPTOP WORKSTATION W/USB
  4.202.298 -  80381 DESIGN SUITE MONIT RISER
  4.202.301 -  80384 DESIGN SUITE LAPTOP RISER
  12.164.132 -  8049601 SINGLE MONITOR ARM
  12.164.198 -  9731001 MONITOR STAND
  12.190.052 -  9731101 CLARITY ADJ MON RISER
  12.190.063 -  9731201 CLARITY ADJ 2 MON RISER
  12.948.049 -  9169301 STAN MONITOR RISER BLK
  9.130.475 -  LOTUS SIT-STAND WORKSTATION BLK
  10.172.331 -  LOTUS SIT-STAND WORKSTATION WH
  11.983.614 -  LOTUS DX SIT-STAND W/STAT BLK
  12.948.095 -  8215001 LOTUS LT S/STAND W/STAT

  Všechny registrace musí být předloženy nejpozději k 15. 6. 2021.

  Je možné předložit pouze jednu žádost na osobu / společnost / adresu / bankovní účet. Během doby trvání propagační akce může každý účastník uplatnit nárok na nejvýše 58,000 CZK.

 6. Účastníci se musí přihlásit na internetových stránkách https://felloweslyrecopromo.com/, zcela vyplnit formulář a předložit příslušné doklady o koupi a sériové číslo v souladu s těmito podmínkami. Všechny údaje musí být přesné. Nabídka není převoditelná.
 7. Tato propagační akce zahrnuje nabídku ze strany společnosti Fellowes vrátit 25% kupní ceny zaplacené účastníkem za určité výrobky společnosti Fellowes zakoupené během doby trvání propagační akce. Minimální požadované množství zakoupených výrobků je jeden (1) kus u společnosti Lyreco. Výše vracených částek je zveřejněna v propagačním letáku a na internetových stránkách propagační akce.
 8. Platba se uskuteční pouze v případě, že účastník poskytne potřebné podklady pro zpracování své žádosti o vrácení peněz.
 9. Žádost se předkládá prostřednictvím internetu. Účastník vyplní on-line formulář žádosti s uvedením údajů o nových výrobcích a svých osobních údajů a bankovních údajů.
 10. Poté, co společnost Fellowes obdrží vyplněnou žádost, účastník obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí. Po úspěšném ověření žádosti žadatele bude ve lhůtě 30 dní provedena platba na bankovní účet účastníka. Platby lze provádět pouze na tuzemský bankovní účet. Platba se uskuteční pouze v případě, že účastník poskytl všechny potřebné údaje ke zpracování své žádosti o bonus vrácení peněz.
 11. Vrácení peněz nelze provést u účastníka, který:
  1. nezakoupil alespoň 1 způsobilý výrobek během doby trvání propagační akce a/nebo
  2. nevyplnil on-line formulář žádosti a/nebo
  3. nepředložil kopii dokladu o koupi a/nebo
  4. nepředložil svou žádost ve stanovené době a/nebo
  5. nepředložil všechny chybějící údaje včas a/nebo
  6. zakoupil skartovač od externího dodavatele prodávajícího prostřednictvím služby eBay Marketplaces.
 12. Účastníkům, kteří předloží neúplnou žádost, bude umožněno předložit požadované údaje nebo dokumenty ve lhůtě 7 dní ode dne odeslání žádosti ze strany společnosti Fellowes. Pokud účastník nadále nesplňuje podmínky, vrácení peněz bude zamítnuto.
 13. Peníze budou vráceny pouze v případě, že účastník splní tyto podmínky.
 14. Tuto nabídku nelze kombinovat s ostatními nabídkami společnosti Fellowes, které probíhají v téže době.
 15. Za účelem splnění podmínek pro vrácení peněz musí účastník zakoupit výrobek osobně. Přijetím těchto podmínek účastník potvrzuje, že je vlastníkem výrobku a že ve vztahu k tomuto výrobku neexistují nároky třetích stran.
 16. Účastník může své dotazy o kampani a stavu zpracování žádosti zaslat společnosti Fellowes prostřednictvím e-mailu. Více informací lze nalézt na konci tohoto dokumentu.
 17. Společnost Fellowes vylučuje jakoukoli odpovědnost za ztracené, opožděné, poškozené nebo nesprávně odeslané žádosti, s výjimkou případů nedbalosti, pochybení nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany společnosti Fellowes nebo jejích zástupců. Společnost Fellowes není odpovědná za technické poruchy, poruchy hardwaru, softwaru, serverů, internetových stránek nebo jiné poruchy nebo jakékoli škody.
 18. V důsledku výjimečných okolností, které pořadatel nemůže rozumně ovlivnit, a pouze pokud okolnosti učiní tuto volbu nevyhnutelnou, si pořadatel vyhrazuje právo zrušit či změnit propagační akci nebo tyto podmínky v jakékoli fázi, ale vždy bude usilovat o zmírnění vlivu na účastníky s cílem předcházet bezdůvodnému nenaplnění očekávání.
 19. Při registraci účastník poskytne své osobní údaje společnosti Fellowes a tyto údaje se předávají do kanceláře společnosti Fellowes a jejím zástupcům s cílem provádět tuto propagační akci a za účelem analýzy marketingu a kontroly kvality. Společnost Fellowes a její zástupci nesou odpovědnost za bezpečné uchovávání, zpracovávání a předávání osobních údajů účastníka a účastník svou registrací poskytuje souhlas s těmito podmínkami. Zaškrtnutím příslušného políčka v on-line registračním formuláři účastníci rovněž poskytují souhlas s tím, že pořadatel, ostatní subjekty společnosti Fellowes a/nebo jejich zástupci budou zpracovávat jejich údaje pro účely informování účastníků o dalších propagačních akcích a nových výrobcích a službách a pro účely budoucí analýzy trhu a kontroly kvality. Účastníci mají právo nahlížet do informací, které o nich pořadatel uchovává, a požadovat jejich opravu. Žádosti o tento úkon je třeba zaslat pořadateli na níže uvedenou e-mailovou adresu.
 20. V době trvání propagační akce si společnost Fellowes vyhrazuje právo příležitostně sdělovat další informace o výrobcích v rámci propagační akce a propagační údaje. Toto jednání nepředstavuje porušení práv účastníků stanovených ve výše uvedeném ujednání.
 21. Příslušná ujednání jsou k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách propagační akce a lze je získat zdarma na e-mailové adrese uvedené níže v těchto podmínkách účasti.
 22. Společnost Fellowes nebude předávat osobní údaje účastníka jakékoli jiné organizaci bez jeho svolení, s výjimkou společnosti Benamic (dříve Interpay Sales Promotion), IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, která je zástupcem jmenovaným společností Fellowes pro účely správy této propagační akce.
 23. Kontaktní e-mailová adresa této kampaně je fellowes@promotion-update.com, internetové stránky propagační akce jsou https://felloweslyrecopromo.com/. Tato adresa URL je určena pouze pro předkládání on-line registrace k této propagační akci
 24. Originální doklady o koupi MUSÍ být uschovány, dokud nebude provedeno ověření zásilky a proplacení. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo požadovat předložení originálních dokladů o koupi v případě všech zakoupených a registrovaných výrobků s cílem zkontrolovat, že výrobky byly získány legitimně.
 25. Doklady o koupi se nevrací.
 26. V příslušných případech je třeba, aby si účastníci před účastí v této propagační akci vyžádali povolení od svého zaměstnavatele. Jakékoli daňové závazky vyplývající z účasti přísluší výhradně účastníkovi.
 27. Jakékoli dotazy související s interpretací pravidel budou založeny na anglickém právu a soudy Anglie a Walesu mají výlučnou příslušnost.
 28. Pořadatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vyloučit jakéhokoli účastníka, u nějž se prokáže, že zneužívá nebo narušuje proces propagační akce nebo s ní manipuluje, nebo jedná jakýmkoli způsobem, který pořadatel považuje za porušení podmínek.
 29. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo propagační akci kdykoli zrušit, a to bez předchozího upozornění.
 30. Pokud společnost Fellowes provede jakoukoli platbu chybně, ať už v důsledku pochybení (úmyslného či nikoli) účastníka, společnost Fellowes uplatní svá zákonná práva a bude požadovat vrácení prostředků a v případech, kdy dojde k nepoctivému jednání, oznámí věc příslušným orgánům.
 31. Společnost Fellowes zašle podmínky této propagační akce jakékoli osobě, která o to požádá, a to bezplatně.
 32. Pořadatel: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, Spojené království
* Potvrzuji, že jsem si přečetl/a a přijímám smluvní podmínky této promoakce. Souhlasím s podmínkami akce a nastavením ochrany osobních údajů.
Přeji si dostávat informace o budoucích výrobcích, propagačních akcích, nabídkách a jiných akcích Fellowes.

Pokud chcete odhlásit odběr marketingových sdělení, kontaktujte nás na adrese fellowes-unsubscribe@promotion-support.com